Saturday, 29 September 2018

Ruba Ranga - Rubaa Lda Kye


RUBA RANGA - RUBAA LDA KYE
Rubaa ranga, rubaa lda kye.
Yewe murumbwana undji ldiero
Ldiero e ldata ka khanga muyese,
Muyese e mati ya,
Mare ku ti kya aka yemi nawo;
Mukando yo musipa
Mayiwa kongo e ndji wa pita...
Ku qhu tanga ku ti ichacha
Moni ldivhu ldini ildetu,
Meendi mayendi ndji ku izire ku ukwake,
Ku kamba shamanja kwa mana,
Ku ldira ku ti kaldi kaldi kweendi 
Ku zimboko zi shirwa zeendi nake...
Thama ndji wo e mati ivuka
Mare ku ti kya aka emi nawo,
Shikano sha ha Ntema...

26092017-1014
Onalethuso Petrus Buyile Ntema, 2018
THE VOICE OF A SHADOW: LIFE, REALITY AND MENTAL INSPIRATION POETRY anthology.

 Mambo Ntema infront of his traditional hut at his native Matsaudi village, Botswana.
 Mambo Ntema playing a traditional hand drum (iNgwama) instrument in Mabele village, Botswana during a cultural tour of LWAAVO Art and Cultural centre in the Chobe enclave, July 2018.
Book Cover - THE VOICE OF A SHADOW poetry anthology.

No comments:

Post a Comment